سایت تفریحی

موضوعات
آمار سایت
 • کاربران انلاين : 7
 • بازدید امروز : 5087
 • بازدید دیروز : 7500
 • ورودی گوگل : 73
 • تعداد مطالب : 432
 • تعداد نظرات : 309
 • ارسال روزانه : 0.45
 • زمان لود : 0293 ثانیه
 • کل بازدیدها : 707888
 • تعداد مطالب : 432
 • تبادل لينک با : 0 سايت
 • تعداد نظرات : 309
 • رنک گوگل : 0
 • الکسا ايران : 0
 • تاسيس : 1391/06/18
 • اس ام اس گریه دار بسیار غمگین

  اس ام اس گریه دار بسیار غمگین

  اس ام اس گریه دار بسیار غمگین

  آرزوی خیلــــــــی ها بودم ! اما
  اسیر قدرنشناسی یک نفر شدم … !!!

  ::
  ::

  خـــدایــا … !
  وقـت داشـتی تقـدیـر مـا رو درسـت کـن .. !!!
  قسـمت آسفـالتـش درسـت افتـاده رو دهـن مــا …

  ::
  ::

  اهـل پـنـهـان کـاری نـیـسـتـــم ..!
  اعـتـراف مـی کـنـــم : ..
  زمــــانـــی دل یـکـی را ســوزانــده ام !!
  حــالا ..
  یـــکـــــی..
  یـــــکــــــی ..
  یـــــــــکــــــی ..
  دلـــم را مــی ســوزانـنـد !!

  ::
  ::

  گـوش کـن درد و دل آدم هــارو ، امــا با هــر کـس دردو دل نکـن،
  گـاهـی آدم هـا درکِـشو ندارند و این به ضـررِ خـودتـه !!!!

  ::
  ::

  مـی خـ‌وام
  عـاشـق بـِـشم !
  بعـ‌د بـا اون قــ‌دَم بـ‌زنـم
  لـحـ‌ظـه هــام و بـاهــاش بـ‌ســـازم
  بـهـش بـگـم دوسـ‌تـــ دارم و وقـ‌تـی مـُطمـ‌ئن شـُد
  مـُ‌نتـظـِ‌ر بــاشـم تنـهـــام بـ‌زار و بـگه : مـا از اول مـال هم نـ‌بـ‌ودیم !
  و مـن دوبــاره مثـ‌ل هـ‌مـیـ‌شـه گـ‌وشـه‌ی اُتـاق بـ‌شینم و آهـ‌نگ غـمگـین گـ‌وش بـ‌دم
  فقـط فرقـش بـا قبلا ایـن کـه قبلا فـارغ بـ‌ودَم الان عــاشـقـم!

  ::
  ::

  گـــریه نمیکنم ، نه ایــــنکه سنگم ؛
  گـــریه غــرورمـو بــــهــم مـیـزنـه
  مـــرد برای هضم دلـــتـنـگیـاش
  گـــریه نمـیکنه ، قــــدم مـیـزنه …
  ::
  ::

  کــــفش هاى آخرین دیــدارمان را برق می اندازم
  امــــــا..…
  چـــقدر براى پاهـــایم کـوچکند…

  ::
  ::

  دُچــار یعـــنــی عــاشق
  وَ …
  بیچــاره مــاهی کــه دُچــارِ آب شـــده اسـت

  ::
  ::

  می گــــم : خداحــافظ
  که تُــو،
  چشم تـَــر کـنی که بـگــی: کـجـا؟
  مَگـه دَست خُودتـه این اومَــدنو رَفتـَــنا ؟
  بعدش سفت بغلم کُـنی بـگــــی:
  که هیچ رفتَــنی تـُـو کار نیست اینـو توو مُخت فرو کُـن !
  هَمیـن جـا ، بـه دلت اشاره کُنی ، جاتـه تا هَمیشـه!
  آخــــر سَرش هم مُحکـم بگی: شـیر فـَهم شــد؟
  که مَــن ، دل ضَعفـه بگیرم از این همـه عاشقانـه های مَردونـه و مُحـکَمت ..!

  ::
  ::

  شایــد تـــــــــو
  هیاهـوی قلبـم بـاشـی !
  شنیـده نمـی شوی
  امـا مـــــن، تـو را نـفس مـی کشم

  ::
  ::

  معـشـوقه ای پیــدا کـــرده ام
  به نـــام…..
  روزگـــــار………..
  ایــن روزهـا مرا درآغـوش خـویـش
  سـخـت به بـازی گـرفتـه استــــ

  ::
  ::

  بعـــضـی ها تــوی زنــدگی تو راه می یـــــابند
  امــــا هــــیــــچ گــاه تو را نمی فــهمــند
  مــــثــــل شمع کوچکی که راهــــت را کــــمــی روشن کرده است
  ولـــی دســـتـــت را ســـوزانـــــده اســـــــت.

  ::
  ::

  نمـــی دانـم چــــرا ؟!
  ایـن روزهــــا در جـــواب هـــرکــــه از حـــالم
  مـــی پرســــد تـــا مــــی گویــــم … ” خوبــــــــم ”
  چشمـــــانم خیس مــــی شـــــود … !
  ::
  ::

  مـن هسـتم تـو کـجایی
  تـو هسـتی مـن کـجایم
  چـرا وقتـمان را درگـیر هـم نـمی کنـیم
  چـرا نـگـاهـمان دزدکیـست …..

  ::
  ::

  مـــراقــب حــرفـهــایتـان بـــاشـیـد
  وقـتـــی زده شــدنــد
  فـــقـط قــابـــل بــخـشــش هـستــــنــد نـــــه
  فـــرامــوش شـــدن…
  ::
  ::

  نه یک پاکـت
  یک عـمر هم که ســـیگار بکشم فایده ندارد !
  تا خودم نسـوزم
  دلم آرام نـمی شود
  ::
  ::

  شـاید دیـگر از مُـــد افتـاده باشـد
  شـایـد دیـگر اندازه ام نبـاشد
  اما همـچنان عــطــر خـاطره میـدهد
  پیـراهـنی که تـو روی شـانـه هـایش اشـک ریخـته ای

  ::
  ::
  تـویی که میـگی دیـگه نمی تونم مثـل تــو پیـدا کنم!!
  واقـعا فکر میکـنی بعـد از تـو دنبـال یکـی مثل تـــو مـی گــــردم؟!

  ::
  ::

  هَـمیـــشه بـاید کســـی باشد
  تا بُغــض‌هایت را قـبل از لرزیدن چــانه ات بفهمد…..
  آهای فلانـــــــی…
  بــفــهــم!!!

  ::
  ::

  تـــــوی نانـوایی هم …
  صف ” یــــک دانه ای ” ها جـــــــداست ..
  از جــذام هم بــدتــر است …
  تنهــــــــــــایی …

  ::
  ::

  هواشنـاسی هـم گیـج شده
  از بـس با هر شرایطـی دلم هوایـت را مـی کند
  هـوای بوســیدنت … هـوای آغـوشـت …
  هـوای خنـده هایــت …
  هــوای دَرد دارد !

  ::
  ::
  لااقـل
  رد که می شـوی
  بی هـوا بگو : دوسـتت داشتم !!
  و تا برگشـتم
  لا به لای ِ جمـعیّت
  گُــــم شـده باش !!!
  ::
  ::
  بــرای ِعوض کـردن ِ دنـیـا ،
  نـیازی به خوانــدن ِ روزنـامـه های ِ سیـاسـی نیسـت !
  نیـازی به تغـییر ِ کابیـنه و ریـیس ِ جمـهور و هـیات ِ دولـت نیسـت !
  و نیـازی به تجـمّعات ِ بیـش از دو نـفر نیسـت !
  گاهـی ،
  تنـــها دو نــــفر مـی تــوانـــند ،
  تمـــــام ِ دنــــــیـا را
  پشت ِ میز ِ کافه ای
  مثـل ِ یک حبّـه قــند
  در فـنــجــانی چـــای ، به هـــم بـــزنــند !!!
  ::
  ::
  کاش دنیـا چـند ثانـیه خـفه میـشد ,
  تـا مـن با خـودم گپـی بـزنم…!!!
  ::
  ::

  به خـیالت نمیـفهمـم
  یواشـکی مـرا در خاطـرت مـرور میکـنی ؟!
  کـاش تــو مغـرور نبــودی !
  کـــــــــــاش …!!!
  ::
  ::

  بــه سلـامتــی اونــی کــه حتّــی بــه یــاد مــا نیــست
  ولــی یـــادش داره مــــا رو داغــــون مــی کنــــه …!!
  ::
  ::
  نه عزیـــــزم !
  قرار نیست اتفاق خاصی بیافتد…
  فقط من و تـــــو
  از این به بعد همدیگر را
  شــــما
  صدا خــــواهیم کرد … !
  ::
  ::
  خــــوشبخـــت تـــــرین آدم هــــا ؛
  اونــــایـــی هستــــن کــــه ایـــن جمـــله رو میشنـــوند :
  “عیــــــب نــــداره،
  با هـــــم درستـــــش میکنیــــم” … !!!
  ::
  ::
  عاشـق هایـت را مثـل
  کـانـال تـلویـزیون عـوض می کـنی
  و با افـتخار می گـویی ،
  که عـشـق بـرایت این چنـین است !
  و مـن می خـندم …
  به برنـامه هایـی که هیـچکـدام ،
  ارزش دیـدن نـدارند!

  مطالب مشابه :
  برچسب ها:
  ۲ تیر, ۱۳۹۲
  6,593 views

  فروش ویژه پرفروش ترین محصولات

  
   ارسال نظر (نظرات ارسال شده: ۰ ديدگاه)

  محبوب ترین مطالب
  محصول پیشنهادی
  فروش ِ ویژه ادکلن
  بستن
  banner